Javna nabava

Plan nabave 2019 godina

Plan nabave 2019 godina

Plan javne nabave za 2019. godinu

Oglas za prodaju rashodovnih sredstava putem licitacije

Plan javne nabave za 2019. godinu 1. izmjena

Izrada projektne dokumentacije produljenja i proširenja uzletno-sletne staze - glavni i izvedbeni projekt

1.4. Dokumentacija o nabavi.pdf

PRILOG 1. - Ponudbeni list.doc

PRILOG 2. - Troskovnik.xlsx

PRILOG 3. - Projektni zadatak.pdf

PRILOG 4. - Prijedlog ugovora.pdf

SVI DOKUMENTI .ZIP datoteka

Planovi nabave 2017. i 2018. godina

Plan_javne_nabave_za_2017_godinu.pdf

PRILOG-1-Ponudbeni-list.pdf

Dokumentacija-za-nadmetanje-1.pdf

Sukob_interesa.pdf

PRILOG-2-Troškovnik.pdf

PRILOG-4-Izjava-o-integritetu-1.pdf

PRILOG-3.-Izjava-o-nekažnjavanju-1.pdf

PRILOG-5.-Izjava-o-prihvaćanju-općih-i-posebnih-uvjeta-1.pdf

PRILOG-6-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora.pdf

PRILOG-7-Izjava-o-suglasnosti-jednostranog-raskida-ugovora.pdf

Upit-u-vezi-dokumentacije.pdf

PRILOG_1_Troškovnik.pdf

PRILOG_2_Ponudbeni_list.pdf

PRILOG_3_Izjava_o_nekažnjavanju.pdf

PRILOG_4_Izjava_o_integritetu.pdf

PRILOG_5_Izjava_o_prihvaćanju_općih_i_posebnih_uvjeta.pdf

Dokumentacija_za_nadmetanje.pdf

PRILOG_6_Izjava_o_dostavi_jamstva_za_uredno_ispunjenje_ugovora.pdf

PRILOG_7_Izjava_o_suglasnosti_jednostranog_raskida_ugovora.pdf

PRILOG_2_Ponudbeni_list.pdf

Dokumentacija_za_nadmetanje.pdf

PRILOG_3_Izjava_o_nekažnjavanju.pdf

PRILOG_1_Troškovnik.pdf

PRILOG_4_Izjava_o_integritetu.pdf

PRILOG_5_Izjava_o_prihvaćanju_općih_i_posebnih_uvjeta.pdf

PRILOG_7_Tehničke_specifikacije.pdf

PRILOG_6_Izjava_o_dostavi_jamstva_za_uredno_ispunjenje_ugovora.pdf

Dokumentacija_za_nadmetanje.pdf

Prijedlog_ugovora.pdf

TRO__KOVNIK_-_Zaštitna_ograda.xlsx

ESPD_obrazac.doc

1_1__Odluka_o_početku_postupka_javne_nabave.pdf

1_4__Dokumentacija_za_nadmetanje.pdf

Plan_javne_nabave_za_2018__godinu___prva_izmjena.pdf

Plan_javne_nabave_za_2018__godinu___druga_izmjena.pdf

Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf

Plan_javne_nabave_za_2018__godinu.pdf

Prijedlog_ugovora.pdf

PRILOG_2_-_Troškovnik.xlsx

PRILOG_3__-_Izjava_o_integritetu.pdf

PRILOG_4__-_Izjava_o_prihva__anju_op__ih_uvjeta.pdf

Zahtjev_za_izmjenu_natje__ajne_dokumentacije.pdf

Prva_izmjena_dokumentacije.pdf

PRILOG_5__-_Izjava_o_roku_isporuke_i_redovnom_servisu.pdf

Registar_ugovora.pdf

Registar_ugovora.pdf

Watch Dragon ball super