Kontakt

Aerodrom Brač d.o.o.

   Sjedište – Gornji Humac 145, 21414 Gornji Humac

 

    Za dostavu pošte: PP33, 21400 Supetar

 

 

  Telefon: +385 (0)21 559 701

 

 

  Fax: +385 (0)21 559 709

Banka: OTP banka Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
IBAN: HR1024070001100146422
SWIFT: OTPVHR2X
Upisano u Trgovačkom sudu u Splitu s matičnim brojem subjekta (MBS) 060019833
OIB: 98642404972
Uprava: Tonći Peović, MBA, direktor
Temeljni kapital: 39.868.600,00 kn

UPRAVA

  Peović Tonči, MBA- Direktor

 

 

  tpeovic@airport-brac.hr

   Bonačić-Sargo Petra, mag.ing.traff. – Zamjenica direktora

 

 

  petra.bsargo@airport-brac.hr

 

 

   Tel: 021/ 559- 703

 

 

   Fax: 021/ 559- 709

  Martinović Ecija- Ured uprave

 

 

  uprava@airport-brac.hr

 

 

  Tel: 021/ 559- 701

 

 

  Fax: 021/559-709

OPERATIONS

   Anna Hero, Voditeljica operativnih poslova

 

 

  groundoperations@airport-brac.hr

 

 

  Tel: 021/559-711

 

 

  Fax: 021/559-722

KOMERCIJALA, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

(FOOD & BEVERAGES)

   Josip Duvnjak, Voditelj komercijalnih poslova,trgovine i ugostiteljstva

 

  josip.duvnjak@airport-brac.hr

 

 

  Tel: 021/559-711

 

 

   Fax: 021/559-722

KAKO DO NAS ?

Watch Dragon ball super