Kontakt

Aerodrom Brač d.o.o.

   Adresa – Gornji Humac 145, 21414 Gornji Humac

 

 

    Za dostavu pošte: PP33, 21400 Supetar

 

 

  Telefon: +385 (0)21 559 701

 

 

  Fax: +385 (0)21 559 709

Banka: OTP banka Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
IBAN: HR1024070001100146422
SWIFT: OTPVHR2X
Upisano u Trgovačkom sudu u Splitu s matičnim brojem subjekta (MBS) 060019833
OIB: 98642404972
Uprava: Petra Bonačić-Sargo, mag.ing.traff. – Direktor
Temeljni kapital: 39.868.600,00 kn

  UPRAVA

     Petra Bonačić-Sargo, mag.ing.traff. – Direktor

   

   

    petra.bsargo@airport-brac.hr

   

   

     Tel: +385 (0)21 559- 702

   

   

     Fax: +385 (0)21 559- 709

    Ecija Martinović – Ured uprave

   

   

    uprava@airport-brac.hr

   

   

    Tel: +385 (0)21 559- 701

   

   

    Fax: +385(0)21 559-709

  OPERATIONS

     Anna Hero, Voditeljica operativnih poslova

   

   

    groundoperations@airport-brac.hr

   

   

    Tel: +385 (0)21 559-711

   

   

    Fax: +385(0)21 559-722

  KOMERCIJALA, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

  (FOOD & BEVERAGES)

     Josip Duvnjak, Voditelj komercijalnih poslova,trgovine i ugostiteljstva

   

    josip.duvnjak@airport-brac.hr

   

   

    Tel: +385(0)21 559-711

   

   

     Fax: +385(0)21 559-722

  KAKO DO NAS ?

  Watch Dragon ball super