Novosti

  • Croatia Airlines Airbus 319

    Sukladno najavama od Croatia Airlines, od 01.08.2020, na ugovorenim čarter letovima iz Austrije, uvodi se veći tip zrakoplova Airbus 319.

  • Druga faza nadogradnje Aerodroma Brač

    Nadogradnja zračne luke Brač , koja se planira završiti do 2021. godine predviđa produljenje piste na sa 1760 na 2400m, te proširenje iste sa 30m na 45m. Isto tako se planira rekonstrukcija putničkog terminala, sa ciljem da se zadovolje prostorni i komforni zahtjevi za simultani prihvat i otpremu tri zrakoplova veličine kao Boeing 737-800 ili Airbus 320.

Watch Dragon ball super