Tehničke informacije o aerodromu

Tehničke informacije o aerodromu

Zemljopisne koordinate
Prag 04: 43°16′44,72″ N 16° 40′ 24,04″ E
Prag 22: 43° 17′ 26,09″ N 16° 41′ 03,82″ E

Uzletno-sletna staza

Dužina: 1760 m
Širina: 30 m
Objavljene udaljenosti:
Površine:
USS 04: ASPH 37/F/B/X/T
USS22: ASPH 37/F/B/X/T

Vozna staza

Širina: 25.30 m
Nosivost: ASPH 37/F/B/X/T

Stajanka

Površina: 200 x 100 m
Nosivost: ASPH 37/F/B/X/T

Spasilačko-vatrogasna postrojba

Kategorija: 6 CAT; 24 hr prema službenoj najavi;
u vrijeme otvorenosti 3CAT
Vozila:

  • 1 Heavy fire fighting vehicle Mercedes 1632 – 7000l
  • 1 Fire vehicle Mercedes 1328 – 3000l
  • 1 Fire fighting vehicle Mercedes 2362 – 7000l

Opskrba goriva

Vrste goriva:

  • JET A-1
  • AB100LL

Načini plaćanja:
Karneti:
UVAIR, AVCARD, US GOVERNMENT CARD, ALLIANCE, MH AVIATION, AVIATION INTO-PLANE, REIMBURSAMENT, MULTI SERVICE AERO, AIR ROUTING, WFS, RECKWELL COLLINS, COLT.

Zbog moguće promjene prihvaćanja odeđenih karneta preporučeno je provjeriti prihvaćanje karneta prije dolaska na aerodrom Brač.

Watch Dragon ball super